Vergelijk Zorgverzekeringen

Veelgestelde vragen

Wat zijn de wijzigingen voor de zorgverzekeringen in 2017?

  1. Het eigen risico wordt in 2017 met €10 verhoogd van €375 naar €385. Dit houdt in dat je de eerste €385 zelf moet betalen voordat je zorgkosten vergoed worden door je verzekeraar.
  2. De zorgtoeslag zal meestijgen met de premieverhoging, met een toename van €6 per maand.
  3. Bij alle verzekeraars is de inhoud van de basiszorgverzekering over het algemeen gelijk. Er kunnen echter wel grote verschillen zitten tussen de hoogtes van de  premies voor een basisverzekering. Naar verwachting van het kabinet zullen de zorgpremies maandelijks €7 meer bedragen in 2017. Op jaarbasis komt dit neer op €84 aan extra premiekosten.
  4. In 2017 zullen er geen behandelingen uit het basispakket worden gehaald. Integendeel: de basisverzekering wordt uitgebreid met enkele behandelingen, zoals prenatale chirurgie, prenatale screening, behandeling tegen chronische hepatitis C en noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz.

 

Vergelijk Zorgverzekeringen

Meer artikelen